Stupně očištění

Základní stupně očištění – předúpravy povrchu podle ČSN ISO 8501-1

St 2 – Důkladné ruční a mechanizované čištění. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek.Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
St 3 – Velmi důkladné ruční a mechanizované čištění. Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn mnohem důkladněji, aby získal kovový odstín daný podkladem.

Sa 1 – Lehké otryskání. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek.
Sa 2 – Důkladné otryskání. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, nečistot a musí být odstraněna také většina okují, rzi, nátěrů a cizích látek1. Všechny zbývající nečistoty musí být pevně přilnavé.
Sa 2,5 – Velmi důkladné otryskání. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek1. Všechny zbývající stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení ve formě skvrn nebo pruhů.Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
Sa 3 – Otryskání až na vizuálně čistý povrch. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek1. Povrch musí mít jednotný kovový vzhled.

Základní stupně očištění – předúpravy povrchu podle ČSN ISO 8501-4

Wa 1 – Lehké otryskání paprskem o vysokém tlaku. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje a mastnoty, nepřilnavých nebo poškozených nátěrů, nepřilnavé rzi nebo ostatních cizích látek.
Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a musí být pevně přilnavé.
Wa 2 – Důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku. Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje, mastnoty a nečistot a většiny rzi, předchozích nátěrů a ostatních cizích látek. Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a mohou obsahovat pevně přilnavé povlaky, pevně přilnavé cizí látky a stíny po dříve se vyskytující rzi.
Wa 2,5 – Velmi důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku. Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch bez všech viditelných stop koroze, oleje, mastnoty, nečistot, předchozích nátěrů a kromě lehkých stop, bez všech cizích látek. Pokud byl původní nátěr neporušen, může povrch vykazovat barevné změny. Šedé nebo hnědočerné zbarvení v místech důlkové koroze nebo zkorodované oceli nelze dalším otryskáním vodou odstranit.

Korozní agresivita prostředí podle ČSN ISO 12944

C1 velmi nízká. Atmosféry uzavřených, klimatizovaných místností, v nichž nedochází ke kondenzaci vody.
C2 nízká. Vztahuje se na prostory, v nichž dochází k občasné kondenzaci.
C3 střední. Odpovídá suchým klimatům.
C4 vysoká. Odpovídá vlhkým oblastem za působení atmosférických nečistot průmyslových měst, přístavů aj.
C5 velmi vysoká
CX extrémní. Odpovídá prostředím s extrémní vlhkostí nebo velmi vysokým průmyslových znečištěním.

Životnost povlaku

Nízká do 7 let
Střední od 7 do 15 let
Vysoká od 15 – 25 let
Velmi vysoká 25 let a více